Jiangmen Kaisheng Printing Equipment Co., Ltd.

Contact: Miss Yuan

Phone: 13380981109

Address: No.1 Building, Dakeng Industrial Zone, Beilu Village, Dufu Town, Pengjiang District, Jiangmen City

Website: www.jmkaisheng.com